Einar Mattsson

1927 lämnade bondsonen Einar Mattsson sitt familjehem på Väddö för att ta anställning som snickare i Stockholm. Med sig hade han sina bara händer och en egenhändigt hopsnickrad verktygslåda. Einars flytt blir första steget på en spännande resa där han går från att visa framfötterna som timmerman på olika byggen till att bli en engagerad byggmästare som är med och utvecklar det moderna Stockholm.

Företaget Einar Mattsson grundar han 1935, då han blir erbjuden att bebygga en villatomt i Södra Ängby. Efter att ha uppfört ytterligare ett flertal villor övergår han sedan på 1940-talet till att bygga flerbostadshus, vilket sedan dess har varit Einar Mattssons huvudsakliga verksamhet. Einars passion för att bygga handlade inte enbart om hantverket i sig; en lika stark drivkraft var att skapa ett bättre boende för stadens invånare, något han själv såg behov av när han kom till de sneda och vinda fattigkvarteren i city. Idag är Einar Mattsson ett stabilt familjeföretag som genomgått två generationsskiften. Men Einar Mattssons namn lever vidare i allra högsta grad. Både genom historierna om den omtänksamme och engagerade byggmästaren och som ett starkt och respekterat varumärke.
 

En ny standard är möjlig

Det som driver oss ända sedan Einar Mattsson började är att vi vill sätta en ny standard för boendet i Stockholm. Från små detaljer i kök och sovrum till funktion och intryck hos hela kvarter. Hur ska vi klara det utan att boendet blir orimligt dyrt?
 
Vårt verktyg idag är vår egen plattform för bostadsutveckling, som gör att vi hela tiden kan göra kedjan från projektering till inflyttning enklare, klokare och mer effektivt.
 
Det ger oss större utrymme att svara på Stockholms behov av levande stadsmiljöer med spännande arkitektur och möjligheter att leva ett klimatsmart liv.
 
Det ger oss större utrymme att höja kvaliteten i själva boendet, t ex med god design, hållbara material och nya smarta lösningar.
 
Det ger oss större utrymme att lägga in praktiska funktioner i husen, som t ex underjordiska garage. Tillsammans ger det oss möjlighet att lägenhet för lägenhet, hus för hus, område för område, ge invånarna i Stockholm mer värde för pengarna.
810